สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2022   34  
2 Jan 2022   30  
3 Jan 2022   28  
4 Jan 2022   36  
5 Jan 2022   41  
6 Jan 2022   57  
7 Jan 2022   57  
8 Jan 2022   52  
9 Jan 2022   54  
10 Jan 2022   55  
11 Jan 2022   52  
12 Jan 2022   55  
13 Jan 2022   66  
14 Jan 2022   50  
15 Jan 2022   48  
16 Jan 2022   50  
17 Jan 2022   52  
18 Jan 2022   52  
19 Jan 2022   57  
20 Jan 2022   60  
21 Jan 2022   58  
22 Jan 2022   61  
23 Jan 2022   39  
24 Jan 2022   53  
25 Jan 2022   52  
26 Jan 2022   61  
27 Jan 2022   65  
28 Jan 2022   49  
29 Jan 2022   43  
30 Jan 2022   49  
31 Jan 2022   45