สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2022   29  
2 Oct 2022   30  
3 Oct 2022   32  
4 Oct 2022   31  
5 Oct 2022   39  
6 Oct 2022   43  
7 Oct 2022   32  
8 Oct 2022   23  
9 Oct 2022   23  
10 Oct 2022   34  
11 Oct 2022   26  
12 Oct 2022   24  
13 Oct 2022   21  
14 Oct 2022   22  
15 Oct 2022   29  
16 Oct 2022   23  
17 Oct 2022   30  
18 Oct 2022   40  
19 Oct 2022   40  
20 Oct 2022   38  
21 Oct 2022   41  
22 Oct 2022   34  
23 Oct 2022   34  
24 Oct 2022   18  
25 Oct 2022   42  
26 Oct 2022   45  
27 Oct 2022   48  
28 Oct 2022   36  
29 Oct 2022   34  
30 Oct 2022   35  
31 Oct 2022   32