สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2022   26  
2 Nov 2022   44  
3 Nov 2022   27  
4 Nov 2022   32  
5 Nov 2022   31  
6 Nov 2022   41  
7 Nov 2022   35  
8 Nov 2022   37  
9 Nov 2022   30  
10 Nov 2022   36  
11 Nov 2022   31  
12 Nov 2022   33  
13 Nov 2022   20  
14 Nov 2022   29  
15 Nov 2022   33  
16 Nov 2022   29  
17 Nov 2022   25  
18 Nov 2022   35  
19 Nov 2022   33  
20 Nov 2022   41  
21 Nov 2022   25  
22 Nov 2022   26  
23 Nov 2022   24  
24 Nov 2022   30  
25 Nov 2022   28  
26 Nov 2022   37  
27 Nov 2022   25  
28 Nov 2022   37  
29 Nov 2022   31  
30 Nov 2022   25