สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2022   30  
2 Dec 2022   38  
3 Dec 2022   21  
4 Dec 2022   26  
5 Dec 2022   19  
6 Dec 2022   24  
7 Dec 2022   27  
8 Dec 2022   33  
9 Dec 2022   26  
10 Dec 2022   18  
11 Dec 2022   7  
12 Dec 2022   15  
13 Dec 2022   25  
14 Dec 2022   31  
15 Dec 2022   23  
16 Dec 2022   40  
17 Dec 2022   41  
18 Dec 2022   30  
19 Dec 2022   36  
20 Dec 2022   26  
21 Dec 2022   44  
22 Dec 2022   30  
23 Dec 2022   33  
24 Dec 2022   39  
25 Dec 2022   26  
26 Dec 2022   33  
27 Dec 2022   32  
28 Dec 2022   37  
29 Dec 2022   32  
30 Dec 2022   29  
31 Dec 2022   38