สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2022   27  
2 Apr 2022   63  
3 Apr 2022   48  
4 Apr 2022   56  
5 Apr 2022   44  
6 Apr 2022   49  
7 Apr 2022   46  
8 Apr 2022   51  
9 Apr 2022   40  
10 Apr 2022   38  
11 Apr 2022   34  
12 Apr 2022   59  
13 Apr 2022   48  
14 Apr 2022   53  
15 Apr 2022   44  
16 Apr 2022   36  
17 Apr 2022   45  
18 Apr 2022   43  
19 Apr 2022   39  
20 Apr 2022   51  
21 Apr 2022   40  
22 Apr 2022   42  
23 Apr 2022   42  
24 Apr 2022   36  
25 Apr 2022   50  
26 Apr 2022   51  
27 Apr 2022   40  
28 Apr 2022   54  
29 Apr 2022   39  
30 Apr 2022   24