สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2022   41  
2 May 2022   43  
3 May 2022   43  
4 May 2022   54  
5 May 2022   60  
6 May 2022   58  
7 May 2022   66  
8 May 2022   65  
9 May 2022   65  
10 May 2022   53  
11 May 2022   51  
12 May 2022   46  
13 May 2022   39  
14 May 2022   47  
15 May 2022   48  
16 May 2022   49  
17 May 2022   44  
18 May 2022   32  
19 May 2022   52  
20 May 2022   55  
21 May 2022   48  
22 May 2022   45  
23 May 2022   45  
24 May 2022   41  
25 May 2022   42  
26 May 2022   38  
27 May 2022   42  
28 May 2022   45  
29 May 2022   42  
30 May 2022   42  
31 May 2022   43