สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2022   43  
2 Jun 2022   50  
3 Jun 2022   103  
4 Jun 2022   45  
5 Jun 2022   41  
6 Jun 2022   34  
7 Jun 2022   40  
8 Jun 2022   33  
9 Jun 2022   50  
10 Jun 2022   43  
11 Jun 2022   40  
12 Jun 2022   42  
13 Jun 2022   49  
14 Jun 2022   44  
15 Jun 2022   41  
16 Jun 2022   36  
17 Jun 2022   48  
18 Jun 2022   36  
19 Jun 2022   44  
20 Jun 2022   41  
21 Jun 2022   27  
22 Jun 2022   19  
23 Jun 2022   50  
24 Jun 2022   41  
25 Jun 2022   50  
26 Jun 2022   32  
27 Jun 2022   47  
28 Jun 2022   41  
29 Jun 2022   44  
30 Jun 2022   39