สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2022   46  
2 Jul 2022   41  
3 Jul 2022   37  
4 Jul 2022   40  
5 Jul 2022   52  
6 Jul 2022   50  
7 Jul 2022   46  
8 Jul 2022   41  
9 Jul 2022   47  
10 Jul 2022   30  
11 Jul 2022   37  
12 Jul 2022   37  
13 Jul 2022   37  
14 Jul 2022   44  
15 Jul 2022   53  
16 Jul 2022   47  
17 Jul 2022   32  
18 Jul 2022   36  
19 Jul 2022   46  
20 Jul 2022   39  
21 Jul 2022   39  
22 Jul 2022   49  
23 Jul 2022   44  
24 Jul 2022   44  
25 Jul 2022   36  
26 Jul 2022   33  
27 Jul 2022   44  
28 Jul 2022   28  
29 Jul 2022   45  
30 Jul 2022   42  
31 Jul 2022   40