สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2022   41  
2 Aug 2022   50  
3 Aug 2022   41  
4 Aug 2022   41  
5 Aug 2022   41  
6 Aug 2022   34  
7 Aug 2022   36  
8 Aug 2022   38  
9 Aug 2022   40  
10 Aug 2022   43  
11 Aug 2022   32  
12 Aug 2022   46  
13 Aug 2022   45  
14 Aug 2022   41  
15 Aug 2022   48  
16 Aug 2022   44  
17 Aug 2022   27  
18 Aug 2022   32  
19 Aug 2022   36  
20 Aug 2022   27  
21 Aug 2022   30  
22 Aug 2022   39  
23 Aug 2022   38  
24 Aug 2022   37  
25 Aug 2022   47  
26 Aug 2022   43  
27 Aug 2022   48  
28 Aug 2022   43  
29 Aug 2022   42  
30 Aug 2022   26  
31 Aug 2022   47