สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2022   46  
2 Sep 2022   47  
3 Sep 2022   37  
4 Sep 2022   39  
5 Sep 2022   40  
6 Sep 2022   42  
7 Sep 2022   40  
8 Sep 2022   48  
9 Sep 2022   36  
10 Sep 2022   45  
11 Sep 2022   34  
12 Sep 2022   50  
13 Sep 2022   47  
14 Sep 2022   36  
15 Sep 2022   38  
16 Sep 2022   32  
17 Sep 2022   38  
18 Sep 2022   41  
19 Sep 2022   37  
20 Sep 2022   32  
21 Sep 2022   37  
22 Sep 2022   42  
23 Sep 2022   38  
24 Sep 2022   9  
25 Sep 2022   20  
26 Sep 2022   39  
27 Sep 2022   40  
28 Sep 2022   40  
29 Sep 2022   35  
30 Sep 2022   33